میرحسین موسوی روز نیمه شعبان به اصفهان می‌رود

سبزهای اصفهان به گوش!‌ بر اساس اخبار موثق رسیده، میرحسین موسوی به مناسبت نیمه شعبان به اصفهان سفر می‌کند تا در برنامه‌ای که آیت‌الله طاهری تدارک دیده شرکت کند. ظاهرا مردم اصفهان تدارک وسیعی برای استقبال از میرحسین دیده‌اند. رسانه شمایید!

Advertisements